Mượn danh Học viện quân y, bán thực phẩm chức năng không phép

Thực phẩm chức năng Nanocurcumin bán tràn lan không phép (Ảnh tư liệu)
Thực phẩm chức năng Nanocurcumin bán tràn lan không phép (Ảnh tư liệu)
Thực phẩm chức năng Nanocurcumin bán tràn lan không phép (Ảnh tư liệu)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM