Mùng 1 Tết, các bác sĩ kịp thời cấp cứu sản phụ chửa ngoài tử cung

Các bác sĩ thực hiện ca cấp cứu vào ngày mùng 1 Tết.
Các bác sĩ thực hiện ca cấp cứu vào ngày mùng 1 Tết.
Các bác sĩ thực hiện ca cấp cứu vào ngày mùng 1 Tết.
Lên top