Mức phạt tù có thể lên đến chung thân đối với hành vi sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả

Các đối tượng sử dụng máy ép, cân, vá xúc... để sang chiết và đóng gói bột ngọt giả từ những bao lớn 25kg (ảnh: AT).
Các đối tượng sử dụng máy ép, cân, vá xúc... để sang chiết và đóng gói bột ngọt giả từ những bao lớn 25kg (ảnh: AT).
Các đối tượng sử dụng máy ép, cân, vá xúc... để sang chiết và đóng gói bột ngọt giả từ những bao lớn 25kg (ảnh: AT).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top