Mùa dịch COVID-19: Hiểu đúng về vắc xin để bảo vệ cộng đồng tốt hơn

Trẻ em và người lớn cần được tiêm đúng lịch, đủ liều ngay cả trong mùa dịch.
Trẻ em và người lớn cần được tiêm đúng lịch, đủ liều ngay cả trong mùa dịch.
Trẻ em và người lớn cần được tiêm đúng lịch, đủ liều ngay cả trong mùa dịch.
Lên top