Một vòng bệnh viện: Viên sỏi to như củ gừng nằm trong thận nam bệnh nhân suốt 3 năm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM