Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Một vòng bệnh viện: Viên sỏi to như củ gừng nằm trong thận nam bệnh nhân suốt 3 năm