Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Nam sinh cầu cứu bác sĩ vì 'cậu nhỏ' kẹt trong khóa quần