Một vòng bệnh viện: Nam sinh cầu cứu bác sĩ vì 'cậu nhỏ' kẹt trong khóa quần