Một vòng bệnh viện: Hoại tử 1m ruột sau 2 ngày không đi đại tiện

Lên top