Một vòng bệnh viện: Em bé Campuchia có hộp sọ lõm 'như miệng núi lửa'