Một vòng bệnh viện: Đang đá bóng thì bị đột quỵ não, liệt nửa người