Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Đang đá bóng thì bị đột quỵ não, liệt nửa người