Một vòng bệnh viện: Cứu sống người đàn ông bị chém ngang cổ