Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Cứu sống người đàn ông bị chém ngang cổ