Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhi dị dạng mạch tim bẩm sinh