Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Bé trai nuốt phải đinh sắt 3cm khi đang chơi đùa