Một vòng bệnh viện: 4 học sinh nhập viện vì thách nhau uống thuốc trừ sâu