Một trường hợp cổ bị nổi lục cục chi chít vì tiêm chất làm trắng da

BS Khanh cung cấp hình ảnh bệnh nhân sau khi tiêm mỹ phẩm vào da (ảnh K.Q)
BS Khanh cung cấp hình ảnh bệnh nhân sau khi tiêm mỹ phẩm vào da (ảnh K.Q)
BS Khanh cung cấp hình ảnh bệnh nhân sau khi tiêm mỹ phẩm vào da (ảnh K.Q)