Một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ đến giúp đỡ Việt Nam

Những em nhỏ bị dị tật đã được tổ chức từ thiện FTW cứu giúp phẫu thuật và tìm lại gương mặt mới (Ảnh: T.Linh)
Những em nhỏ bị dị tật đã được tổ chức từ thiện FTW cứu giúp phẫu thuật và tìm lại gương mặt mới (Ảnh: T.Linh)
Những em nhỏ bị dị tật đã được tổ chức từ thiện FTW cứu giúp phẫu thuật và tìm lại gương mặt mới (Ảnh: T.Linh)
Lên top