Một số lưu ý giúp gia đình phòng ngừa việc thiếu vitamin C

Vitamin C cần được bổ sung hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông. Ảnh nguồn: AFP.
Vitamin C cần được bổ sung hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông. Ảnh nguồn: AFP.
Vitamin C cần được bổ sung hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top