Một người tặng toàn bộ tạng hồi sinh cho 6 người bệnh

Hình ảnh trước và sau ghép của người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh trước và sau ghép của người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh trước và sau ghép của người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top