Một bệnh nhân vỡ gan, vỡ lách, vỡ tụy… do tai nạn giao thông