Một bé tử vong, một bé nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột

Thuốc diệt chuột màu sắc khiến nhiều trẻ nhầm tưởng là kẹo hay nước ngọt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Thuốc diệt chuột màu sắc khiến nhiều trẻ nhầm tưởng là kẹo hay nước ngọt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Thuốc diệt chuột màu sắc khiến nhiều trẻ nhầm tưởng là kẹo hay nước ngọt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top