Monsanto bồi thường kỷ lục hơn 2 tỉ USD cho nạn nhân ung thư

Chất diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư. Ảnh: AFP
Chất diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư. Ảnh: AFP
Chất diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư. Ảnh: AFP
Lên top