Mong được đón thêm thật nhiều cái Tết cùng người thân

Chị Nguyễn Thị Thu Trang luôn vững vàng, kiên cường đối diện với bệnh tật. Ảnh: Công Thắng.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang luôn vững vàng, kiên cường đối diện với bệnh tật. Ảnh: Công Thắng.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang luôn vững vàng, kiên cường đối diện với bệnh tật. Ảnh: Công Thắng.
Lên top