Món quà đặc biệt ngày 8.3: 50 bộ tóc giả

Trao tóc giả cho bệnh nhân ung thư dịp 8.3
Trao tóc giả cho bệnh nhân ung thư dịp 8.3