Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ:

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Các bác sĩ tận tình, giỏi chuyên môn, cùng thiết bị hiện đại ở BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp "keo dính phôi" phát huy hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Thành Sơn
Các bác sĩ tận tình, giỏi chuyên môn, cùng thiết bị hiện đại ở BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp "keo dính phôi" phát huy hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Thành Sơn
Các bác sĩ tận tình, giỏi chuyên môn, cùng thiết bị hiện đại ở BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp "keo dính phôi" phát huy hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Thành Sơn
Lên top