Mỗi gia đình nạn nhân chạy thận tại Hoà Bình nhận trước 50 triệu đồng

Bệnh nhân chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TL
Bệnh nhân chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TL
Bệnh nhân chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TL
Lên top