Mổ nội soi thành công cho bệnh nhân mắc bệnh lý giống Wanbi Tuấn Anh