Mead Johnson Nutrition góp mặt tại Triển lãm Quốc tế ngành Sữa lần đầu tổ chức tại Việt Nam