Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nơi mẹ con sản phụ L. tử vong
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nơi mẹ con sản phụ L. tử vong