Máy phun diệt muỗi "vòi rồng" của 19 tỉnh thành đổ về Hà Nội

Máy phun thuốc diệt muỗi công suất lớn (Ảnh: SYT HN)
Máy phun thuốc diệt muỗi công suất lớn (Ảnh: SYT HN)
Máy phun thuốc diệt muỗi công suất lớn (Ảnh: SYT HN)
Lên top