Máy bóc gỗ - "hiểm hoạ" của người lao động

Bệnh nhân bị máy bóc gỗ lột da cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương
Bệnh nhân bị máy bóc gỗ lột da cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương
Bệnh nhân bị máy bóc gỗ lột da cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương
Lên top