Mất ngón tay vì mắc nhẫn vào đinh ốc

Bệnh nhân N.T.T đã được phẫu thuật thành công
Bệnh nhân N.T.T đã được phẫu thuật thành công
Bệnh nhân N.T.T đã được phẫu thuật thành công
Lên top