Mất khứu giác và vị giác có thể là triệu chứng ban đầu khi nhiễm COVID-19

Một trong những dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm COVID-19 có thể là mất khứu giác và vị giác. Ảnh minh họa: Reuters.
Một trong những dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm COVID-19 có thể là mất khứu giác và vị giác. Ảnh minh họa: Reuters.
Một trong những dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm COVID-19 có thể là mất khứu giác và vị giác. Ảnh minh họa: Reuters.
Lên top