Mặt bị hủy hoại sau khi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương phẫu thuật cho bệnh nhân sau biến chứng tiêm chất làm đầy (ảnh BVCC)
Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương phẫu thuật cho bệnh nhân sau biến chứng tiêm chất làm đầy (ảnh BVCC)
Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương phẫu thuật cho bệnh nhân sau biến chứng tiêm chất làm đầy (ảnh BVCC)