Mạo danh Bệnh viện Trung ương Huế sản xuất, bán thuốc chữa bệnh

Các đối tượng giả danh Bệnh viện Trung ương Huế để sản xuất và bán sản phẩm thuốc Bác Bắc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các đối tượng giả danh Bệnh viện Trung ương Huế để sản xuất và bán sản phẩm thuốc Bác Bắc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các đối tượng giả danh Bệnh viện Trung ương Huế để sản xuất và bán sản phẩm thuốc Bác Bắc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top