Mảnh vỏ ốc nằm trong phế quản của bệnh nhân suốt 10 năm

Dị vật là mảnh vỏ ốc nằm trong phế quản của bệnh nhân suốt 10 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Dị vật là mảnh vỏ ốc nằm trong phế quản của bệnh nhân suốt 10 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Dị vật là mảnh vỏ ốc nằm trong phế quản của bệnh nhân suốt 10 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top