Mang viên sỏi mật hình virus SARS-CoV-2 trong bụng suốt 30 năm

Hình viên sỏi mật hình dáng giống virus SARS-CoV-2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình viên sỏi mật hình dáng giống virus SARS-CoV-2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình viên sỏi mật hình dáng giống virus SARS-CoV-2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top