Mài đá, người đàn ông bị tổn thương khí quản do đá bắn vào

Cần thận trọng trong quá trình lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thận để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Cần thận trọng trong quá trình lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thận để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Cần thận trọng trong quá trình lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thận để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top