Mắc ung thư xin về tự điều trị và cái kết

Một ca nội soi điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Một ca nội soi điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Một ca nội soi điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top