Mắc bệnh hiếm, người đàn ông bỗng dưng bị hoại tử vùng kín

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân sau ca mổ (Ảnh K.Q)
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân sau ca mổ (Ảnh K.Q)
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân sau ca mổ (Ảnh K.Q)