Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mặc áo mưa thường xuyên cũng dễ sinh bệnh