Ma túy tổng hợp đang giết người như thế nào?

Ma túy tổng hợp do cơ quan CA thu giữ được. Ảnh: CACC
Ma túy tổng hợp do cơ quan CA thu giữ được. Ảnh: CACC
Ma túy tổng hợp do cơ quan CA thu giữ được. Ảnh: CACC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top