Lý do máu người là "món ăn" ưa thích của muỗi

Máu người là "món ăn" ưa thích của muỗi bởi nó có vị ngọt và mặn. Ảnh: Fox News
Máu người là "món ăn" ưa thích của muỗi bởi nó có vị ngọt và mặn. Ảnh: Fox News
Máu người là "món ăn" ưa thích của muỗi bởi nó có vị ngọt và mặn. Ảnh: Fox News
Lên top