Lý do để đàn ông tránh xa quần lót tam giác

Quần lót tam giác làm giảm tinh trùng?
Quần lót tam giác làm giảm tinh trùng?
Quần lót tam giác làm giảm tinh trùng?