Lý do để đàn ông tránh xa quần lót tam giác

Quần lót tam giác làm giảm tinh trùng?
Quần lót tam giác làm giảm tinh trùng?