Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Lượng máu phục vụ người bệnh trong Tết đã "dễ thở"

Nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán đã dễ thở hơn
Nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán đã dễ thở hơn