Luôn thấy buồn trong mũi, gắp ra con vắt dài 6cm

Con vắt dài 6cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Con vắt dài 6cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Con vắt dài 6cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top