Loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam vào năm 2030

Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Lên top