Loại thuốc mới khiến máu người có thể "đầu độc" muỗi đến chết

Máu tẩm Ivermectin có thể gây tử vong cho muỗi. Ảnh: Public Domain.
Máu tẩm Ivermectin có thể gây tử vong cho muỗi. Ảnh: Public Domain.
Máu tẩm Ivermectin có thể gây tử vong cho muỗi. Ảnh: Public Domain.
Lên top