Loại đồ uống không cồn nhưng nhưng tàn phá gan

Theo nghiên cứu mới, soda hoặc đồ uống có đường gây hại cho gan của bạn. Ảnh: AFP
Theo nghiên cứu mới, soda hoặc đồ uống có đường gây hại cho gan của bạn. Ảnh: AFP
Theo nghiên cứu mới, soda hoặc đồ uống có đường gây hại cho gan của bạn. Ảnh: AFP
Lên top