Loại bỏ u não bằng nội soi qua đường mũi

Các bác sĩ BV K thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân B
Các bác sĩ BV K thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân B