Loại bỏ bọng mắt hoàn toàn bằng những mẹo đơn giản