Lô thuốc tam thất bột Phúc Hưng không đạt chất lượng bị thu hồi

Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Tam thất bột Phúc Hưng
Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Tam thất bột Phúc Hưng
Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Tam thất bột Phúc Hưng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top